พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล หรือ พระบรมราชวังจตุมุขมงคล (Royal Palace of Cambodia) พระบรมราชวังจตุมุขมงคล (Royal Palace of Cambodia) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจในเมืองพนมเปญ (Phnom Penh) ประเทศกัมพูชา พระบรมราชวังเป็นที่ที่พักอาศัยของพระมหากษัตริย์และครอบครัวราชวงศ์กัมพูชา ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายในพระบรมราชวังได้รับอิทธิพลจากศิลปะและวัฒนธรรมของกัมพูชา สถานที่สำคัญที่ควรไปชมในพระบรมราชวังได้แก่: พระที่นั่งทองหล่อ (Throne Hall) - เป็นอาคารที่มีการใช้เป็นที่ประชุมสำคัญและพิธีทางราชการ พระที่นั่งแท่นจิตรลดาร - หรือพระที่นั่งถาวร (Silver Pagoda) - เป็นวัดภายในพระบรมราชวังที่มีพระพุทธรูปทองคำ และประดิษฐานเครื่องเทศสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทำจากเงินสัมฤทธิ์ พระที่นั่งแดง (Red House) - เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นหอรับรองและพิธีกายภาพของพระมหากษัตริย์กัมพูชา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในพระบรมราชวังที่นำเสนอประวัติศาสตร์และศิลปะของกัมพูชา การเดินทางไปยังพระบรมราชวังจตุมุขมงคลสะดวกเนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญ คุณสามารถเดินทางโดยใช้รถแท็กซี่หรือสามล้อที่มีอยู่ทั่วไปในเมือง